Shipments

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím dopravce pouze v České republice. V případě zaslání zboží do jiné země se toto řeší vzájemnou dohodou.

 6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. V případě, že je zboží bez pádného důvodu nepřevzato od dopravce, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 50 Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky 500 Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. Dále má prodávající v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. V případě vrácené zásilky je možné takovou zásilku opět zaslat pouze po předchozí platbě na náš bankovní účet.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto v okamžiku převzetí zboží oznámit písemně řidiči do protokolu o převzetí. V případě, že tuto skutečnost příjemce zjistí do dvou pracovních dní od doručení zásilky, je potřeba obrátit se přímo na přepravce (PPL, TOP Trans) přes jejich reklamační formulář nebo na náš email eshop@cover-king.eu, kdy naši pracovníci pomůžou s dořešením daného problému. Po dvou pracovních dnech od doručení zaniká možnost uplatnit vady vzniklé přepravou.

Při reklamaci stavu zásilky je potřeba zachovat jak samotné zboží, tak obalový materiál, ve kterém se předmět reklamace dopravoval.

6.7. Zboží, které máme skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů po připsání částky na účet, nebo odesláno na dobírku. V případě, že objednané zboží nebude skladem, bude odesláno dle skladové dostupnosti (běžná dostupnost zboží je vždy uvedena u každé položky v rámci webové stránky). V některých případech, kdy se zboží vyrábí na zakázku nebo se dováží ze zahraničí, může být doba expedice objednávky delší a případné prodloužení termínů z důvodu sezónnosti u vybraných položek není možné z naší strany ovlivnit. V případě, že nebude možné ze strany prodávajícího termíny expedice dodržet, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.9. Zboží je také možné po emailové popř. telefonické domluvě vyzvednout osobně na adrese našeho skladu